Doctors

Our Doctors

1. Dr. Dipak Mitra

2.Dr. Vinita Sawhney

3. Dr. Sarat Mohapatra

4. Dr. Sujata Mishra

5. Dr. Hara Pattnaik

1.Dr. Sunil Ku. Pattnaik

2. Sushant Panda

3.Dr. Nirod Sahoo

4.Dr. Santanu panda

5.Dr. Sakti Prasad Sahoo

6. Umesh Roy

1. Dr. K.P Swain

2. Dr. Soumya Darshan

3. Dr. Pranay Patra

1. Prof. Dr. Sanatan Rath

2. Dr. Deepak Das

3.Dr. Bikash Behera

4. Dr. Itibhadra Mohanta

5.Dr. Suresh Mohanty

6.Dr. Mani Satapathy

1. Dr. Chitta Prasad Das

2. Dr. Vikash Agrawal

3. Dr. Nirmal Mohapatra

4. Dr. Aswini Jena

5. Dr. Bikram Kar

6. Dr. Anil Sahoo

1. Dr. Bhaskar ch. Nayak

2. Dr. Bhagabat Swain

3. Dr. Jatadhari Mahar

4. Dr. Mangal Murmu

5. Dr. Pravat Mallick

6. Dr. Rajesh Mohanty

7. Dr. Sanghamitra Panda

8. Dr. Sidharth Kunar

Paediatric Surgeons

1. Dr. Manas R. Das

2.Dr. Pramod Mohanty

3.Dr. Udayvanu Rout

1. Prof. Dr. R. N Sahu

2. Dr. Sarat Parida

3. Prof. Dr. Gopal Das

1. Dr. Samir Swain

2. Dr. Pramod Mohanty

3. Dr. Sidharth Das

4. Dr. Srikant Pathi

5. . Dr. Sanjay Choudhury

1. Dr.Jyoti Pattnaik

2. Dr. Manoranjan Das

3. Dr. Sampat Das

4. Dr. Nrusingha Das

5. Dr. Bijay Meher

1. Dr. Girish Pati

2. Dr. Sanjib Kar

3. Dr. Prasant Parida

4. Dr. Umesh Patra

5. Dr. V.K Sengupta

6. Dr. Harish Mishra

1. Dr. Sunil Ku. Pattnaik

1. Dr. Prakash Prusty

2. Dr. Swayam S. Mangaraj

1. Dr. Dilip Agarwal

2. Dr. Khitish Mishra

3. Dr. Prasant Parida

4. Dr. Kunal Goutam

5. Dr. Padmalaya Devi

1. Dr. Santosh Pratinidhi

2. Dr. Rudra narayan Biswal

3. Dr. Sachidananda Panda

4. Dr. Swarup Mishra

5. Dr. Sanjay Panda

6. Dr. Krishna arpita Sahoo

1. Dr. Prangya Paramita Dash